Úvod

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE KRESŤAN, BREZNO

Chrámový zbor

APOŠTOLA PAVLA, Brezno

www.brezno.chzap.sk

Slovenský kresťanský spevácky zbor

KRÉDO – VIRUJU, Telgárt

www.kredo-viruju.chzap.sk