História

 

INFORMÁCIE O NÁS


KRÉDO-VIRUJU Slovenský kresťanský spevácky zbor je miešaný spevácky zbor, vokálne teleso, ktoré tvorí spoločenstvo veriacich ľudí  rozličných vierovyznaní rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne aj evanjelické) zapálených pre zborový spev a nadchnutých myšlienkou ekumenizmu.


CONGREGAVIT  NOS  IN  UNUM  CHRISTI  AMOR -  ZHROMAŽDILA  NÁS  VOSPOLOK  KRISTOVA  LÁSKA

    Poslaním speváckeho zboru je šíriť myšlienku ekumenizmu a odovzdávať ľuďom posolstvo Kristovej lásky pri účasti na rôznych liturgických sláveniach, vystúpeniami na koncertoch a účasťou na prehliadkach a festivaloch speváckych zborov na Slovensku aj v zahraničí.

Z charakteru speváckeho zboru vyplýva aj jeho repertoár, ktorý kopíruje  rozmanitosť  a farebnosť kultúr jednotlivých vierovyznaní.  Tvorí ho prevažne sakrálna zborová hudba, duchovné piesne, skladby určené pre liturgiu západného aj východného – byzantského obradu. Okrem interpretácie sakrálnych skladieb zbor ponúka aj svetské zborové  – hymnické skladby rôznych autorov.

Všetci členovia SKSZ aktívne pôsobia v rôznych speváckych telesách na Slovensku či už  ako sóloví speváci, zboroví speváci, dirigenti speváckych zborov, korepetítori či kantori, čo je predpokladom vysokej profesionality speváckeho zboru. Hlasovú kultúru a kultivovanosť speváckeho prejavu v zbore zabezpečuje profesionálny hlasový pedagóg.
SKSZ chce v budúcnosti spolupracovať s inými profesionálnymi speváckymi i hudobnými koncertnými telesami.

Sídlom speváckeho zboru je obec Telgárt, ktorá je spolu s OZ  Kresťan Brezno aj zriaďovateľom a garantom SKSZ  KRÉDO – VIRUJU.

Dirigentom a umeleckým vedúcim telesa je Ján V. Zachar.


NECH  NAŠE  HLASY  ZNEJÚ  BOHU  NA  CHVÁLU  A  ĽUĎOM  PRE  RADOSŤ

 

 

Spievajte Hospodinovi novú pieseň,
spievaj Hospodinovi, celá zem!
Spievajte Hospodinovi,
dobrorečte Jeho menu,
zvestujte Jeho spásu deň čo deň

                                                  (Žalm 96, 1-2)

 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU